“Un test al corectitudinii procedurii de învăţământ este fericirea copilului”

(Maria Montessori)